Montessori mateřská škola

Mateřská škola je jednotřídní, věkově smíšená. K dispozici mají děti kromě dvou učeben zahradu, hřiště, okolní louky a lesy. Společně se školou využívá MŠ prostory tělocvičny.

Děti jsou vedeny v duchu pedagogických přístupů Marie Montessori, tj. k samostatnosti („Pomoz mi, abych to dokázal sám“), ke vzájemnému respektu (v rámci stanovených/domluvených pravidel) a v bezpečném prostředí. Při svých aktivitách děti využívají tzv. Montessori pomůcky, pozorují, poznávají a bádají.